Polityka prywatności

 1. Administratorem jest Michał Wiśniewski (NIP: 8512742482) oraz Elżbieta Wisniewska (NIP: 8511491227) prowadzący spółkę cywilną pod nazwą Michał Wiśniewski i Elżbieta Wiśniewska PERFEKT GROUP Spółka Cywilna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Waleriana Łukasińskiego 108B, NIP: 8522664217.
  2. Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
  3. Administrator przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach wskazanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) W celu wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym online oraz informowaniu na temat spotkania;
  b) Przesyłania wiadomości o charakterze marketingowym Administratora na adres e-mail użytkowników, gdy wyrazili na to zgodę.
  5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
  a) Adres e-mail, który został udostępniony przez użytkownika podczas rejestracji.
  6. W związku z celem wskazanym w ust. 4 a) niniejszej polityki jest przetwarzany adres e-mail. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika oraz w związku z świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  7. W związku z celem wskazanym w ust. 4 b) niniejszej polityki jest przetwarzany adres e-mail. Przetwarzanie następuje na podstawie zgody użytkownika oraz w związku z usprawiedliwionymi interesami Administratora (tj. marketingiem usług własnych). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Administrator będzie przechowywał dane w celu wskazanym w ust. 4 a) przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia webinaru. Natomiast w celu wskazanym w ust. 4 b) do czasu, gdy użytkownik wyrazi sprzeciw względem przetwarzania powyższych danych.
  9. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie do prawa o ochronie danych osobowych.
  11. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 a) jest dobrowolne, jednakże brak ich podania sprawi, iż Administrator nie będzie wstanie spełnić swojego świadczenia w postaci przeprowadzenia webinaru.
  12. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 b) jest dobrowolony. Świadczona usługa przez Administratora nie jest uzalezniona od wyrażenia zgody na przesyłanie materiałów marketingowych Administratora.

Ciasteczka

Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

 

Skip to toolbar